جمعه, 8 مهر 1401
  • ساعت : ۱۴:۳۸:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۳۴۲
بازگشایی خیابان امام (ره) چهارراه سینما
“رای قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده 100 اجرا شد”

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل ، در پی صدور حکم رای قطعی تجدید نظر ماده 100مبنی بر احداث یک واحد صنفی  در حریم  خیابان امام (ره) وقف تبصره 1 ذیل ماده 100 قلع و قمع (تخریب) گردید .

در همین راستا هادی نیرومند دادستان شهرستان سیاهکل اظهار داشت : ساخت و ساز های غیرقانونــی معظلی است که  متاسفانـــه  برخی اوقات به دلیل رانت و عبور از ضوابط اداری  به داخل شهر ها هم  کشیده میشود اما دادستانی با عنایت به مطالبــه مردم با مسببــان طبق قوانیــن و بدون هیچگونه ملاحظــه ای  برخورد خواهد کرد .

گزارش تصویری :

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0